How to Order

 1 การตกลงแบบ และ ขั้นตอนการผลิต

- ส่งแบบของท่านมากทาง email หรือ นัดพบกับแฮมิลตันส์ทางโทรศัพท์ เพื่อ ทำความเข้าใจแบบ และ ประเมินวิธีการผลิต 

- ราคาของสินค้าท่านจะขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของแบบสินค้า และ ปริมาณการสั่งซื้อ

 

- จำนวนขั้นต่ำในการสั่งซื้อ คือ 300 ชิ้น สำหรับของขวัญของชำร่วย และ 1,000 ชิ้น สำหรับอะไหล่กระเป๋า 

 
 

 2 การผลิต

- หลังจากตกลงแบบสินค้าและรูปแบบการผลิตเรียบร้อยเเล้ว ทางแฮมิลตันส์ จะจัดทำ แบบตัวอย่างที่ขึ้นด้วยมือ (ใช้เวลา 10 - 15 วัน) ให้ท่าน เพื่อประกอบการตัดสินใจสั่งผลิต

- สินค้าตัวอย่างจะถูกเรียกเก็บ เมื่อส่งให้ลูกค้า แต่อย่างไรก็ตาม หากท่านตัดสินใจสั่งผลิต ทางแฮมิลตันส์จะคืนเงินค่าสินค้าตัวอย่างนี้ให้กับท่าน เมื่อได้รับใบสั่งซื้อ

- ขั้นตอนการผลิตจะใช้เวลาประมาน 30-45 ว้น นับจากได้รับใบสั่งซื้อและชำระเงินมัดจำ ขึ้นอยู่กับแบบสินค้า 

 

 3 การชำระเงิน

- สำหรับลูกค้าใหม่ ต้องมัดจำ 40% ของยอดรวมในใบสั่งซื้อ ก่อนเริ่มผลิตสินค้า และ ชำระส่วนที่เหลือ ด้วยเช็คเงินสด เมื่อรับสินค้า

- ราคาเสนอซื้อขายเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 

- แฮมิลตันส์ ไม่คิดค่าจัดส่งสำหรับการขายในประเทศ

- สำหรับสินค้าส่งออก ราคาเสนอจะเป็นราคา FOB ฺBKK (Free On Board) และ คิดค่าขนส่งตามราคาจริง

 

 4 นโยบายการผลิต

- เมื่อได้รับสินค้า กรุณาตรวจสอบสินค้าเพื่อสิทธิและประโยชน์ของท่าน หากท่านไม่พึงพอใจในสินค้าของเราโปรดแจ้งทางบริษัทภายใน 7 วัน โดยออกเป็นหนังสือชี้แจง ผ่านทางโทรสาร หรือ email

 

- เมื่อทางบริษัทได้ยินยอมรับเงื่อนไขการรับคืนสินค้าแล้ว ทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งในการส่งคืนเพื่อซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า